• telefon
 • 011 3442 835 / 065 3442 835

Arkas clean za svaku zgradu pojedinačno pravi određenu analizu i na osnovu nje određeni program čišćenja. Menadžeri Arkas clean-a posle detaljne analize, predstaviće Vam najpogodniji program za čišćenje zgrade i u dogovoru sa Vama sačiniti listu usluga i inteziteta negovanja Vašeg zajedničkog prostora.

Redovno servisiranje liftova obavlja se jednom mesečno, a obuhvata:

 • Proveru pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, naročito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave voznog okna
 • Proveru noseće užadi ili lanaca i njihove veze s kabinom i protivtegom
 • Proveru vuče koja se ostvaruje preko trenja i užegnjača
 • Proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem
 • Čišćenje i podmazivanje delova lifta
 • Proveru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice duž voznog okna u oba smera i pri stajanju
 • Zamenu signalnih sijalica i sijalica u kabini lifta, voznom oknu i mašinskoj kućici
 • Zamenu prekidača za svetlo i uloška osigurača u mašinskoj kućici
 • Zamenu razbijenog stakla na vratima kabine
 • Sve popravke na liftu pri kojima nije potrebno menjati neki od njegovih delova.

 • Cena za redovno održavanje liftova: od 4.000 RSD za mesec dana.

održavanje liftova beograd

ODRŽAVANJE LIFTOVA:

 • Redovno održavanje liftova
 • Godišnji pregled liftova, produženje atesta
 • Hitne intervencije
 • Popravka lifta

Provereno Najbolje CeneProvereno Najbolje Cene

Naš fokus je kvalitetNaš fokus je kvalitet

Dugogodišnje poslovanjeDugogodišnje poslovanje

Kako do naših usluga?

 • 1 Izaberite Uslugu
 • 2 Zakažite Razgovor
 • 3 Pošaljite nam zahtev za ponudu
 • 4 Postanite naš korisnik

Cenovnik

Da vaša svakodnevica postane jednostavnija i rasterećenija.

Osnovni Paket

PO DOMAĆINSTVU OD

220.00 RSD

 • Upravljanje zgradom

 • Naplata putem naših uplatnica

 • Zamena Sijalica

 • Poklon Kanta za otpatke

 • Poklon Oglasna Tabla

 • Poklon LED rasveta

Paket +

PO DOMAĆINSTVU OD

440.00 RSD

 • Upravljanje zgradom

 • Naplata putem naših uplatnica

 • Zamena Sijalica

 • Poklon Kanta za otpatke

 • Poklon Oglasna Tabla

 • Poklon LED rasveta

 • Čišćenje zgrade jednom nedeljno

Paket po dogovoru

PO DOMAĆINSTVU OD

???.00 RSD

 • Napravite paket
  u skladu sa vašim
  potrebama

 • ?

 • ?

Copyright © Arkas grupa 2019