• telefon
 • 011 3442 835 / 065 3442 835

Ko je upravnik zgrade?

Da bi se podigla svest o važnosti i brige o zgradama u kojima živimo, Vlada Republike Srbije je krajem 2017 godine donela zakon o izboru upravnika zgrade. To nije ništa novo s obzirom da je u pojedinim zgradama i ranije postojao predsednik kućnog saveta.Tako da je sad po novom zakonu predsednik kućnog saveta upravnik zgrade.Stanari mogu između sebe da se dogovore i da sami izaberu upravnika svoje stambene zgrade. To bi trebala da bude osoba od poverenja, koja se najviše interesuje za održavanje i higijenu same zgrade. Međutim, ako stanari nemaju adekvatnu osobu za tu namenu ili nemogu da se dogovore i slože oko izbora,upravnika zgrade postavlja lokalna samouprava. Upravnik zgrade nema pravo da stanarima ulazi u stan, niti da proverava ko se nalazi u stanovima. U stan mogu da ulaze samo nadležni policijski organi.Upravnici zgrade su samo zastupnici volje stanara i oni zastupaju njihove interese.

Koje su njegove obaveze?

Posao svakog upravnika zgrade jeste da brine o čistoći i higijeni zgrade, kako unutar zgrade tako i oko same zgrade.On mora da ima dobru komunikaciju sa svim stanarima,tako da mogu zajedno da donose odgovarajuća rešenja, kako i na koji način bi mogli da poboljšaju uslove stanovanja u zgradi.Upravnik zgrade organizuje skupštinu stanara,na kojima će se rešavati način plaćanja popravki ukoliko dođe do nekih kvarova u zgradi.Jednom godišnje mora da organizuje pregled liftova ako lift postoji u zgradi. Mora da vodi popis stanara i licima kojima je stan izdat u zakup.Vodi računa o prihodima i rashodima stambene zajednice.Organizuje hitne intervencije koje stanari prijave,ako dođe do nekog kvara. Vodi računa da se u zgradama poštuje kućni red i mir.Upravnik zgrade je osoba koja zastupa stanare i po njihovoj prijavi je dužan da preduzme sve odgovarajuće mere , kako bi zgrada u koju stanuju ,bila jedna lepa i uređena zgrada prijatna za stanovanje.

najbolje ceneProvereno Najbolje Cene

fokus na kvalitetNaš fokus je kvalitet

dugogodišnje poslovanjeDugogodišnje poslovanje

Kako do naših usluga?

 • 1 Izaberite Uslugu
 • 2 Zakažite Razgovor
 • 3 Pošaljite nam zahtev za ponudu
 • 4 Postanite naš korisnik

Cenovnik

Da vaša svakodnevica postane jednostavnija i rasterećenija.

Osnovni Paket

PO DOMAĆINSTVU OD

220.00 RSD

 • Upravljanje zgradom

 • Naplata putem naših uplatnica

 • Zamena Sijalica

 • Poklon Kanta za otpatke

 • Poklon Oglasna Tabla

 • Poklon LED rasveta

Paket +

PO DOMAĆINSTVU OD

440.00 RSD

 • Upravljanje zgradom

 • Naplata putem naših uplatnica

 • Zamena Sijalica

 • Poklon Kanta za otpatke

 • Poklon Oglasna Tabla

 • Poklon LED rasveta

 • Čišćenje zgrade jednom nedeljno

Paket po dogovoru

PO DOMAĆINSTVU OD

???.00 RSD

 • Napravite paket
  u skladu sa vašim
  potrebama

 • ?

 • ?

Copyright © Arkas grupa 2019