Upravnik zgrade zakon

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

2016. godine Republika Srbija uvodi Zakon o stanovanju i održavanju zgrade kako bi se uveo red ali i olakšao i unapredio život stanara u stambenim zajednicama. U prošlosti, osoba zadužena za rešavanje izazova jedne stambene zgrade bila je domar, a nakon toga predsednik Skupštine stanara, fizičko lice, najčešće stanar same zgrade, koje nije imalo sve potrebne veštine, kontakte i znanje (a neretko vremena i volje) za obavljanje zahtevnog i odgovornog posla koji danas u potpunosti preuzima upravnik zgrade.

Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Izdvajamo samo neke od osnovnih odredbi Zakona o stanovanju i održavanju zgrade, a odnose se na:

  • Upravljanje zgradom
  • Održavanje i korišćenje zgrade
  • Održivi razvoj stanovanja
  • Ostala pitanja od značaja za stambenu zajednicu

Upravnik zgrade zakon

Po novom Zakonu o stanovanju i održavanju zgrade, Profesionalni upravnik zgrade za stambenu zajednicu znači pravovremeno otklanjenje svih kvarova, održavanje higijene i funkcionalnosti zgrade, u skladu s dogovorom sa većinskim brojem stanara.

Prema novom zakonu, Profesionalni upravnici su dužni da prođu specijalnu obuku kako bi stekli licencu potrebnu za posao upravljanja i održavanja. Profesionalni upravnici koji su uspešno završili obuku dobijaju licencu od Privredne komore Srbije, bez koje nije moguće baviti se ovim poslom profesionalno.

Zakon o stambenim zajednicama

Zakon o stanovanju i održavanju daje izvesnu moć i odgovornost stanarima stambenih zajednica, jer imaju prava da kontrolišu rad Profesionalnog upravnika zgrade.Profesionalni upravnik zgrade je dužan da svoj posao obavlja transparentno, u skladu sa zakonskim propisima i da odgovara stambenoj zajednici.

Upoznajte se sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrade, kao i o drugim zakonskim odredbama koji su precizirani i konkretizovani uredbama, odlukama i pravilnicima, a koji olakšavaju njihovu primenu u radu Profesionalnog upravnika zgrada.

Zakoni o upravljanju i održavanju zgrada:

Pravilnici:

Uredbe o upravljanju i održavanju zgrada: