Posao upravnika zgrade i administrativno upravljanje zgradom

Profesionalni upravnik posao

Kada pomislimo na posao upravnika, svima nam prvo padne na pamet rukovođenje praktičnim poslovima kao što su čišćenje zgrade, održavanje liftova, funkcionisanje sistema obezbeđanja i tome slično. Ipak, osim što u vašoj zgradi žive dobro poznata komšijska lica, i sama zgrada je lice, i to pravno lice! 

Šta radi upravnik zgrade?

Upravnik zgrade posao – pored rukovođenja i organizovanja praktičnih poslova, kao pravno lice, zgrada sa sobom nosi mnogo administrativnih poslova koji su i te kako bitni za normalno funkcionisanje stambene zgrade.

Registracija zgrade

Ukoliko prethodni profesionalni upravnik zgrade to nije obavio, ili ukoliko je reč o tek useljenoj stambenoj zgradi, registracija stambene zgrade je prvi posao koji očekuje novog upravnika. 

Po novom Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada po prvi put je uspostavljen jedinstven sistem registracije stambenih zajednica u celoj zemlji. Registracija stambenih zajednica je uspostavljena kao „jednošalterski“ sistem, kojim se obezbeđuje registrovanje podataka o stambenoj zajednici na jednom mestu

Otvaranje računa zgrade

Kao i svako pravno lice, tako i stambena zgrada mora da ima otvoren račun u poslovnoj banci. Većinu stvari koje stambena zgrada plaća izvođačima, dobavljačima i državnim organima, plaća preko računa, o kom se stara osoba zadužena za upravljanje.

Vođenje evidencije

Jedna od uloga upravnika zgrade jeste i vođenje različitih vrsta evidencija, kako bi mogao efikasno da anlaizira stanje u zgradi, pravi predviđanja i na vreme preduzima neophodne radnje za pravilno funkcionisanje zgrade. Važne evidencije upravnika su svakako evidencija stanara, podstanara, kao i vlasnika i zakupaca posebnih delova zgrade, poput garaža, parking mesta i lokala.

Informisanje svih stanara zgrade

Svi stanari zgrade, kao i vlasnici posebnih delova zgrade, imaju pravo na pravovremeno i tačno informisanje o svim aspektima funkcionisanja zgrade. To je jedan od važnih poslova upravnika zgrade, jer se odnosi i na sve ostale aspekte života u zgradi. 

Nekada se komunikacija odvijala pre svega lično, na sastancima nekadašnjeg kućnog saveta, kao i na oglasnoj tabli, koja je bila glavno sredstvo komunikacije. Danas, kada živimo u eri komunikacija, to je mnogo lakše i efikasnije, jer se komunikacija uglavnom odvija u grupama na društvenim mrežama, ili servisima za komunikaciju poput Vibera.

Sa kim sve sarađuje profesionalni upravnik zgrade?

Posao vezan za celokupno funkcionisanje stambene zgrade tokom cele godine, upravnik ne može da obavlja sam. Potreban je ceo tim ili mreža spoljnih saradnika koji će mu, svako u svom domenu, pomoći da svi aspekti stambene zgrade za koje je zadužen upravnik zgrade funkcionišu kako treba. Od administracije, finansija, održavanja, tehničke ispravnosti, pa sve do pravnog zastupanja zgrade, sve su to oblasti o kojim profesionalni upravnik zgrade mora da zna ponešto i da poznaje osnove, ali gde stručne poslove mora da prepusti pouzdanim partnerima koji su za to stručni i koji za to imaju iskustva. 

Pročitajte ko su stručnjaci sa kojima upravnik zgrade sarađuje.

Finansije

Pravilno vođenje finansija je osnov za normalno funkcionisanje stambene zgrade i nešto o čemu je potrebno voditi računa tokom cele godine. Kao i svako pravno lice, tako i stambena zgrada mora da vodi svoje knjige i da ima uredno vođene finansije. Osim ukoliko je upravnk stručnjak iz te oblasti, za taj posao je važno da odabere pravog knjigovođu sa kojim će uspešno sarađivati.

Tehničko osoblje

Održavanje zgrade je jedno od najkompleksnijih poslova kada je pitanju posao upravnika zgrade. Sistem grejanja, elektrika, liftovi, samo su neke od stavki tehničkog održavanja zgrade za koje je neophodno imati pouzdane partnere. Ne može se očekivati od samog upravnika da ume da popravlja lift, ali mora da bude odgovoran za pronalaženje pravog partnera iz ove oblasti i zajedno sa njima napravi plan održavanja liftova.

Isti je slučaj i sa održavanjem električnih instalacija u stambenoj zgradi, što je mnogo više od zamena sijalica. I za ove, kao i za mnoge druge tehničke poslove, upravnik zgrade mora da pronađe pravog, proverenog i odgovornog partnera.

Službe održavanja

Prvi sneg samo što nije, a sa njim i „zimske radosti“ poput čišćenja snega ispred ulaza stambene zgrade, mokri tragovi cipela u hodnicima i otrešen sneg u liftu… Naravno, upravnik je zadužen da zgrada normalno funkcioniše i u zimskom periodu, za šta mora da pronađe odgovarajuće saradnike. Kada sneg napada tokom noći, svi žele da njihov ulaz bude očišćen među prvima, ali samo zgrada koja ima sposobnog upravnika zgrade sa pouzdanim partnerima, to može i da očekuje.

Ovo su samo neki od saradnika, koji čine pouzdanu mrežu koja život svakog stanara čini spokojnim. Jedna od najvažnijih osobina upravnika zgrade je upravo to da ima sposobnost da okupi pravi tim saradnika koji će zajedno sa njim raditi na tome da zgrada uvek funkcioniše na najbolji mogući način.

Pozovite nas i uverite se u kvalitet usluga i najbolje cene upravnika zgrade!

Podeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn