Da li je vaš upravnik zgrade „domaćin“?

Iako sam naziv upravnik zgrade zvuči formalno i administrativno, ova pozicija podrazumeva puno osećaja lične odgovornosti, osećaja za opšte dobro, brige o zajednici, njenom funkcionisanju i njenoj budućnosti. Kao što bi svaka kuća tebalo da ima svog domaćina, to bi za jednu stambenu zgradu trebalo da bude upravnik zgrade. On mora da vodi računa o kvalitetu života svih stanara u zgradi, o „novčaniku“ zgrade, bezbednosti, ali i da predstavlja stambenu zgradu pred drugima i da za nju odgovara. To je svakako opis jednog pravog domaćina. Šta znači domaćinsko upravljanje zgradom?

Domaćinsko raspolaganje sredstvima zgrade

Upravnik zgrade je zadužen da u ime stanara zgrade, i po odluci skupštine stanara, raspolaže finansijama stambene zgrade. Iako svakog upravnika zgrade često kontaktiraju različiti prodavci i izvođači nudeći „primamljive“ ponude za unapređenje kvaliteta života u stambenoj zgradi, upravnik zgrade mora da vodi računa o svakom dinaru zgrade i interesima stanara. Domaćinsko ponašanje upravnika zgrade podrazumeva da ume da odredi prioritete u raspodeli sredstava i da sve planove pravi u dogovru sa stanarima zgrade, a nikako ne na svoju ruku. Upravnik zgrade koji je pravi domaćin će znati da je funkcionalnost bitnija od izgleda, bezbednost od luksuza, a dugoročnost bitnija od niže cene. Ko ume da pomiri sve ove stavke može se smatrati pravim domaćinom za svoju zgradu.

Dugoročno planiranje upravnika zgrade

Upravnik zgrade koji je posvećen domaćinskom upravljanju zgradom razmišlja o zgradi mesecima, a ponekad i godinama unapred. Takav upravnik zgrade ne juri za problemima, već ih predupređuje. Domaćinsko upravljanje zgradom podrazumeva planiranje, dobru organizaciju u funkcionisanju zgrade i neku vrstu vizije kako zgrada treba da izgleda naredne godine, za pet ili deset godina. Takav upravnik zgrade ne razmišlja samo o trenutnom efektu i kratkoročnom rešavanju problema.

Saradnja sa partnerima i stanarima

Danas uravnik zgrade ne sme da pomisli da je iznad drugih, niti da sve zna. Tako se nijedan pravi domaćin ne ponaša. Da bi obezbedio normalno funkcionisanje zgrade tokom cele godine, upravnik zgrade mora da se okruži pravim partnerima (dobavljačima i izvođačima) i da zajedno sa njima planira pravovremeno izvođenje tehnikin radova, održavanja, čišćenja i slično. Takođe, upravnik zgrade mora da bude u stalnoj komunikaciji sa svim stanarima, a posebno sa skupštinom stanara kojima svakako mora da polaže račune i bez čije saglasnosti ne sme da donosi bilo koje važnije odluke.

Upravnik zgrade za ponos

Upravnik zgrade predstavlja stambenu zgradu pred drugima – mesnim, opštinskim, finansijskim institucijama. Zbog toga je važno da stamebnu zgradu predstavlja odgovorno i profesionalno. Ne mogu naravno da sve zgrade u gradu budu podjednako lepe i moderne, jer su neke stare i po sto godina. Ali, upravnik zgrade koji predstavlja zgradu mora da bude domaćin koji će je predstavljati na savremen i profesionalan način.

Podeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn