Energetska efikasnost zgrada – kako da zgrada uštedi na energiji?

Energetska efikasnost zgrada je važna kako bi se olakšalo našem energetskom sistemu, ali i sopstvenom džepu. Svakoga dana, slušamo o energetskoj krizi, stezanju kaiša, merama štednje, a u poslednje vreme i o nečemu na šta smo (srećom) gotovo i zaboravili – restrikcijama! Ovo je nešto što može da pogodi stanare svih zgrada u Srbiji, bez obzira na lokaciju ili cenu kvadrata. Upravo zato, potrebno je da svi na vreme počnemo da doprinosimo štednji!

Šta je energetska efikasnost zgrade?

Energetska efikasnost stambenih zgrada, najprostije rečeno, znači korišćenje manje količine energije za obavlјanje nekog posla ili određene aktivnosti. Kada govorimo o energetski efikasnim zgradama, onda mislimo na zgrade koje troše manje energije za zadovoljenje životnih potreba stanara, a misli se na održavanje prijatne sobne temperature, neophodno osvetlјenje i druge potrebe za život i rad stanara u zatvorenom prostoru.

Obično štednja podrazumeva da se odričemo određenog komfora, dok mere energetske efikasnosti ne smeju da umanjuju uslove za rad i život lјudi, odnosno da naruše osećaj ugodnosti.

Kako može da se unapredi energetska efikasnost stare zgrade?

Nikada nije kasno za unapređenje, posebno ako vaš upravnik zgrade ima svest i znanje o značaju energetske efikasnosti za sve stanare stambene zgrade. U nadležnosti upravnika zgrade je da pokrene inicijativu i sprovede neke od mera koje se odnose na energetsku efikasnost, kao što je popravka ili zamena prozora, sanacija fasade i toplotnog omotača zgrade, unapređenje sistema toplotnog snabdevanja, kao i unapređenje sistema pripreme tople sanitarne vode. Na ovaj način se može podići stepen energetske efikasnosti za čak jedan razred! 

Zadaci kojima se upravnik bavi zavise i od toga koja je cena profesionalnog upravnika po stambenoj jedinici, odnosno od paketa usluga koji stanari odaberu.  

Energetski efikasne zgrade – uloga stanara i upravnika

Od toga da li gasimo sijalicu kada izađemo iz prostorije, do pažljivog odabira izolacije, sve je to deo svesti svakoga od nas o značaju energetske efikasnosti. Upravnik zgrade je glava kuće i od njegovog odnosa prema nekom pitanju, to će biti ili neće biti nešto o ćemu stanari zgrade razmišljaju. 

Zadatak upravnika zgrade je da, posebno u ovakvim neizvesnim vremenima, povećava svest svih stanara zgrade o tome koliko je bitno da svi doprinesu, ali i da da lični primer.

Ušteda energije je i ušteda novca

Ukoliko svi stanari budu jedinstveni u tome da je energetska efikasnost u zgradama važna, to će se odraziti i na kućni budžet svakog od stanara! Manje hladnog vazduha u zajedničkim prostorijama i hodnicima (ili toplog tokom leta), manje vlage, znači i manje potrošnje energije za grejanje svakog stana u zgradi. Razmislite da li vaš upravnik zgrade vodi računa o vašim troškovima za struju i grejanje i o tome koliko je ažuran kada je u pitanju čišćenje zgrada i održavanje zgrada. Ukoliko do sada niste razmišljali o ovim stvarima, sada je pravo vreme.

Podeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn