Budite u toku: Šta upravnik zgrade NE SME da radi?

Profesionalni upravnik već polako prestaje da bude novina u našim gradovima i postaje da bude sastavni deo života u stambenoj zgradi. Polako svi učimo šta je sve posao upravnika zgrade, koja su mu ovlašćenja, kada ga treba pozvati i za šta ga treba kontaktirati, kao i to koja znanja iz kojih oblasti mora da poseduje. Ipak, da bismo bili svesni šta je zapravo uloga upravnika zgrade i da bismo umeli da procenimo da li zapravo radi u najboljem interesu stambene zajednice, moramo da budemo svesni i onoga šta nije u njegovoj nadležnosti i šta nikako upravnik zgrade ne bi smeo da radi. Samo na taj način možemo da podižemo svest o ulozi upravnika zgrade i da naučimo kako da razlikujemo dobrog upravnika od lošeg i sprečimo eventualne zloupotrebe.

Ulazak u stan

Život u stambenoj zgradi može da stvori različite situacije, pa i one manje prijatne, kao što su razne nezgode, nastanak štete, sumnje na razne zloupotrebe i slično. Ipak, važno je znati da bez obzira na situaciju, upravnik zgrade nipošto nema prava da bez izričite dozvole vlasnika stana, uđe u stan! Opravdanja mogu biti razna, poput provere radova, curenja iz instalacija i slično. Pravi profesionalni upravnik zgrade, koji zna svoja ovlašćenja, to nikada ne bi ni pokušao, ali uvek postoji opasnost da se neko pozove na svoju „titulu“ i pokuša da uđe u stan. Znajte da na to niko osim policije nema pravo!

Samovoljno raspolaganje novčanim sredstvima

Uloga profesionalnog upravnika zgrade podrazumeva i raspolaganje finansijskim sredstvima zgrade. Ipak, to ne podrazumeva diskreciono pravo upravnika zgrade da svojevoljno koristi ta sredstva po sopstvenom nahođenju, već naprotiv, isključivo  na osnovu odluke skupštine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stambene zajednice.

Upravljanje neograničenim brojem zgrada

Svaki upravnik zgrade je odgovoran za normalno funkcionisanje stambene zgrade. Samo ukoliko se posveti optimalnom broju zgrada, svoj posao može da obavlja profesionalno, efikasno i u interesu svih stanara zgrade za koju je odgovoan kao profesionalni upravnik.

Upravljanje zgradom mimo odluke skupštine stanara

Svaka stamebna zajednica sama odlučuje o svom upravniku zgrade. Ukoliko dvotrećinska većina skupštine stanara odluči da promeni upravnika zgrade, on se mora povući i prepustiti mesto upravniku zgrade kojeg skupština stanara odabere.

Ukoliko vaš upravnik zgrade pokuša da zlouoptrebi svoju funkciju na bilo koji način, imajte na umu da je vaše pravo novi izbor upravnika zgrade!
Kada je u pitanju upravnik zgrade cena može biti odlična! Birajte upravnika koji će obezbediti normalno funkcionisanje zgrade u svakom tenutku i u interesu svih stanara zgrade!

Podeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn